Med od drače (dračin med)

draca

Drača (Paliurus spina-christi) je biljka koja u Hrvatskoj pretežno raste u kamenjaru Dalmacije. Na engleskom je drača poznata kao jerusalem thorn honey, a legenda kaže da je upravo od grančica drače napravljena bodljikava kruna postavljena na Kristovu glavu prije razapeća.

Med od drače je žuto-smeđe boje i ugodnog okusa. Med je lako probavljiv i širokog spektra djelovanja.