Med s marelicama

Marelice su bogat izvor vitamina i minerala pogotovo željeza koje je potrebno za izgradnju hemoglobina. U stanicama krvi on je prenosilac kisika, a regulira i neke druge važne funkcije.